Hagyaték születendő gyermekeknek és nagycsaládoknak

Tapasztalatunk szerint a Kárpát-hazában és szerte a világon sok gyermektelen idős ember él, akik egy szorgalmas élet során jelentős anyagi javakra tettek szert. Csak a szűkebb baráti körünkben több olyan házaspár van, akiknek közvetlen örökösük nincsen és tanácstalanok a hagyatékuk sorsával kapcsolatban.

Ők is hozzájárulhatnak a nemzet gyarapításához úgy, hogy ingatlanjukat, vagy ingatlanjaik egy részét, kihasználatlan földterületeiket olyan családoknak ajánlják fel, akik ezért cserében vállalnak még gyermeket vagy gyermekeket. Ilyen felájánlásokra már van példa és hiszünk abban, hogy egyre többen járulnak majd ilyen módon is hozzá a megmaradásunkhoz. Olyan családokon is segíteni tudna egy váratlan örökség, ahol már megvan a sok gyerek, de a lakhatási körülményeik nem megfeleőlek.

Várjuk azok jelentkezését, akik hagyatékuk egy részét felajánlának a gyarapodásunk érdekében, valamint azokat a fiatal házaspárokat, akik egy váratlan örökség eredményeként még vállalnának gyermeket vagy gyermekeket.